De doelstelling van onze vereniging

Wat je zoekt, vind je wellicht bij ons.

Het verlies van de partner is een gebeuren dat diepe sporen nalaat. Sommigen onder ons hebben jaren nodig om dat verlies enigszins te verwerken en met hun verdriet te leren leven.

Maar wat men ook doet, wat men ook tracht, zoals voorheen wordt het nooit meer : diegene wiens lief en leed men deelde is niet meer.

Elk mens beleeft afscheid en verlies op zijn/haar eigen manier. Daarbij kan het aanvaarden van de pijn bijzonder scherp zijn terwijl het veelal door anderen verkeerd wordt ingeschat. Zo is het voor anderen soms moeilijk te begrijpen dat een foto, een datum, … een erg moeilijk moment kan zijn : alles wat daaraan is verbonden, wordt weer sterk in herinnering gebracht.

Om die redenen werd in 1979 de Nederlandstalige Vereniging voor Weduwen & Weduwnaars opgericht. Onder haar vleugels groeperen zich een 30-tal regionale afdelingen, waaronder één jongerengroep per provincie. Onze vereniging, OVER-EIND (voorheen Jong WW Oost-Vlaanderen), gesticht in 1988, is één van die jongerengroepen.

Bij ons kan iemand terecht met zijn/haar verdriet, maar ook met zijn/haar vreugde. Wij trachten gezelligheid en warmte terug  een plaats te geven in het leven. Daartoe organiseren wij diverse activiteiten, bijna uitsluitend in weekends : praat- en dansavonden, wandelingen en uitstapjes, toneel- en bioscoop bezoeken, etentjes, tal van kindvriendelijke activiteiten,…

Centraal staat daarbij telkens opvang en vriendschap, het elkaar helpen door te luisteren, het steunen van elkaar : want wie kan beter je situatie inschatten dan iemand die ook zijn/haar partner verloor ?

Door ons verlies zijn we een moeder en vader tegelijk. Dit schept een zeer hechte band, in het bijzonder als de kinderen nog erg jong zijn. Daarom trachten wij een gedeelte van de door ons ingerichte activiteiten kindvriendelijk op te vatten.

Het streefdoel van onze vereniging is simpel en toch zo complex : jonge mensen die hun levenspartner  veel te vroeg verloren, opnieuw de waarde en de zin van het leven leren zien. Daarom hopen wij ook voor u een helpende hand te zijn in deze moeilijke tijden.

Doelstelling.

Het streefdoel van OVER-EIND Oost-Vlaanderen is simpel en toch zo complex.

Jonge mensen die hun levenspartner veel te vroeg hebben verloren, in veiligheid dankbaar laten terugblikken …

Stilstaan bij wat is geweest…Opnieuw vooruitkijken…verder gaan … een stap in jouw eigen goede richting.

Daarom hopen wij ook voor u een helpende hand te zijn in deze moeilijke tijden.

Even duidelijk maken dat wij GEEN huwelijksbureau zijn of de intentie hebben te koppelen.

Hoe lid worden van OVER-EIND Oost-Vlaanderen?

  • U bent weduwe of weduwnaar.
  • U betaalt  € 25, u stort dit op de rekening van Jong WW Oost-Vlaanderen
  • Of u betaalt € 25 op een bijeenkomst aan één van de bestuursleden (wel eens bellen voor de bijeenkomst of via email)

Met vermelding van volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.

Wat is een sympathisant (= “bijlid”)?

Ben je reeds in het bezit van een lidkaart van een andere afdeling van WW-nationaal, kunnen ten alle tijden sympathisant worden van OVER-EIND door betaling van € 10.

U ontvangt dan, net als de andere leden, ons 3-maandelijks magazine activiteitenkalender.

Vergeet niet : vermelding van volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en eventueel e-mail adres + kopie van de lidkaart van de groep waar je nu lid bent.

Hiervoor heeft u

  • Een abonnement op het 3 maandelijks tijdschrift van OVER-EIND Oost-Vlaanderen (voorheen Jong WW Oost-Vlaanderen)
  • Tal van activiteiten, voor ieder wat wils, steun, begrip, vriendschap,…
  • Het abonnement op het 3 maandelijks ledenblad van WW-Nationaal
  • Een ongevallenverzekering tijdens de WW-activiteiten

Het lidgeld is per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december)

Lidgeld nog niet betaald ? Doe het nu! Hartelijk bedankt.

Rekeningnummer OVER-EIND : IBAN BE36 0012 5805 9381 (BIC : GEBA BE BB)