Wie zijn wij

Wat je zoekt, vind je wellicht bij ons.

Het verlies van de partner is een gebeuren dat diepe sporen nalaat. Sommigen onder ons hebben jaren nodig om dat verlies enigszins te verwerken en met hun verdriet te leren leven.

Maar wat men ook doet, wat men ook tracht, zoals voorheen wordt het nooit meer : diegene wiens lief en leed men deelde is niet meer.

Elk mens beleeft afscheid en verlies op zijn/haar eigen manier. Daarbij kan het aanvaarden van de pijn bijzonder scherp zijn terwijl het veelal door anderen verkeerd wordt ingeschat. Zo is het voor anderen soms moeilijk te begrijpen dat een foto, een datum, … een erg moeilijk moment kan zijn : alles wat daaraan is verbonden, wordt weer sterk in herinnering gebracht.

Om die redenen werd in 1979 de Nederlandstalige Vereniging voor Weduwen & Weduwnaars opgericht. Onder haar vleugels groeperen zich een 15-tal regionale afdelingen, waaronder één jongerengroep per provincie. Onze vereniging, OVER-EIND (voorheen Jong WW Oost-Vlaanderen), gesticht in 1988, is één van die jongerengroepen.

Bij ons kan iemand terecht met zijn/haar verdriet, maar ook met zijn/haar vreugde. Wij trachten gezelligheid en warmte terug  een plaats te geven in het leven. Daartoe organiseren wij diverse activiteiten, bijna uitsluitend in weekends : praat- en dansavonden, wandelingen en uitstapjes, toneel- en bioscoop bezoeken, etentjes, tal van kindvriendelijke activiteiten,…

Centraal staat daarbij telkens opvang en vriendschap, het elkaar helpen door te luisteren, het steunen van elkaar : want wie kan beter je situatie inschatten dan iemand die ook zijn/haar partner verloor ?

Door ons verlies zijn we een moeder en vader tegelijk. Dit schept een zeer hechte band, in het bijzonder als de kinderen nog erg jong zijn. Daarom trachten wij een gedeelte van de door ons ingerichte activiteiten kindvriendelijk op te vatten.

Het streefdoel van onze vereniging is simpel en toch zo complex : jonge mensen die hun levenspartner  veel te vroeg verloren, opnieuw de waarde en de zin van het leven leren zien. Daarom hopen wij ook voor u een helpende hand te zijn in deze moeilijke tijden.