Bijlid worden

Hoe bijlid worden van OVER-EIND Oost-Vlaanderen?

Bent u reeds in het bezit van een lidkaart van een andere afdeling van WW-nationaal, dan kunt u ten alle tijde bijlid of sympathisant worden van OVER-EIND door betaling van € 18.

U ontvangt dan, net als de andere leden, ons 3-maandelijks magazine activiteitenkalender.

Vergeet niet : vermelding van volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en eventueel e-mail adres + kopie van de lidkaart van de groep waar je nu lid bent.

Hiervoor heeft u

  • Een abonnement op het 3 maandelijks tijdschrift van OVER-EIND Oost-Vlaanderen (voorheen Jong WW Oost-Vlaanderen)
  • Tal van activiteiten, voor ieder wat wils, steun, begrip, vriendschap,…
  • Het abonnement op het 3 maandelijks ledenblad van WW-Nationaal
  • Een ongevallenverzekering tijdens de WW-activiteiten

Het lidgeld is per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december)

Lidgeld nog niet betaald ? Doe het nu! Hartelijk bedankt.

Rekeningnummer OVER-EIND :
IBAN BE36 0012 5805 9381
(BIC : GEBA BE BB)